20 Αυγ 2015

Θέμα:Παραμύθι «Η ιστορία ενός καλοψημένου τηγανόψωμου»


              Θέμα:Παραμύθι «Η ιστορία ενός καλοψημένου τηγανόψωμου»

Διάρκεια: 30΄
Οργάνωση τάξης: Συγκεντρωτική
Μέσα υλικά:
   Παραμύθι «Η ιστορία ενός καλοψημένου τηγανόψωμου»
   Κόλλες Α4
   Χρωματιστά μολύβια

Στόχοι: Τα παιδιά να
   Ακούσουν προσεκτικά το παραμύθι με συγκέντρωση
   Να περιγράφουν εικόνες από το παραμύθι
   Να ζωγραφίσουν μια σκηνή από το παραμύθι που τους έκανε εντύπωση

Πορεία μαθήματος:

   Η νηπιαγωγός αρχίζει να αφηγείται το παραμύθι με το κατάλληλο ύφος, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη χροιά φωνής, αργά και καθαρά. Παράλληλα με την αφήγηση της ιστορίας, τοποθετείται κάθε φορά και η ανάλογη εικόνα στο φανελλογράφο. Η διαδικασία αυτή συνεχίζει μέχρι να τελειώσει το παραμύθι. Η νηπιαγωγός ρωτά τα παιδιά αν τους άρεσε και τι τους άρεσε?
   Επίσης ρωτά τα παιδιά
·         Τι προσπαθούσε να κάνει η μαμά για τα παιδιά της?
·         Γιατί νομίζεται ότι έφυγε το ψωμί από το τηγάνι?
·         Το τηγανόψωμο τι κάνει τελικά/ για που το βάζει?
·         Τι συναντά στο δρόμο?
·         Τελικά τι γίνεται?
·         Τρέχουν όλοι οι άλλοι?? Τι νομίζεται ότι πρέπει να τους πούμε?   Η νηπιαγωγός παίρνει μια εικόνα από το παραμύθι και ζητά από ένα παιδάκι να της περιγράψει τι βλέπει, αν θυμάται τι έγινε στο παραμύθι?? Η δραστηριότητα αυτή γίνεται για κάθε παιδί. Η νηπιαγωγός δηλαδή παίρνει κάθε φορά μιαν εικόνα και ζητά κάθε φορά από ένα παιδάκι, να της την περιγράψει.


   Στο τέλος καλούνται όλα τα παιδιά να ζωγραφίσουν κάτι από το παραμύθι που τους έκανε εντύπωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LEARNING WHILE PLAYING !!!

https://planningplaytime.com/ DISCLOSURE POLICY Planning Playtime is a personal blog written and edited by Amy Nielson, the blog owner...