18 Αυγ 2015

Εισαγωγικό μάθημα στη Φυσική Αγωγή-Κατανόηση του ατομικού και γενικού χώρου

Σχέδιο μαθήματος

Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική Αγωγή
Θέμα: Εισαγωγικό μάθημα στη Φυσική Αγωγή-Κατανόηση του ατομικού και γενικού χώρου-παιχνίδι σωτηρίας
Διάρκεια: 30΄
Οργάνωση τάξης: Συγκεντρωτική
Μέσα υλικά:
Στόχοι: Τα παιδιά να είναι σε θέση να
   Αναγνωρίζουν τις έννοιες ατομικός και γενικός χώρος
   Επικοινωνήσουν μη λεκτικά και να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ τους

Αφόρμηση:
Η νηπιαγωγός δίνει σε κάθε παιδί μια κόλλα. Τα μισά παιδιά θα πάρουν πράσινη κόλλα και τα υπόλοιπα μπλε. Τους λεει ότι όσα παιδιά πήραν πράσινη κόλλα θα είναι οι λύκοι ενώ τα υπόλοιπα παιδιά θα είναι τα αρνάκια. Στο πάτωμα υπάρχουν στεφανάκια. Τα στεφανάκια είναι τα σπιτάκια των αρνιών και όταν τα αρνάκια μπαίνουν στα στεφανάκια δεν μπορούν οι λύκοι να τα πειράξουν. Κάθε παιδί που μπαίνει στο στεφανάκι πρέπει να κτυπά τα χέρια του 3 φορές και αμέσως μετά θα ψάχνει για άλλο σπίτι στεφανάκι. Οι λύκοι μπορούν αυτή τη στιγμή να πιάσουν τα αρνάκια. Όποιον αρνάκι πιαστεί από τους λύκους φυλακίζεται-μπαίνει στη γωνιά.    

Δραστηριότητα 1:
Οι λύκοι και τα αρνάκια αποφασίζουν να πάνε μαζί στο χορό των ζώων. Όταν άκουνε τη μουσική χαμηλή τότε χορεύουν μέσα στο στεφανάκι τους, όταν όμως ακούν τη μουσική δυνατή χορεύουν έξω από το στεφανάκι τους. Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα τόσο μέσα στο στεφανάκι τους όσο και έξω από το στεφανάκι τους.    

Παιχνίδι σωτηρίας:
Τα παιδιά παίζουν ένα παιχνίδι σωτηρίας. Υπάρχουν δυο παιδιά που είναι οι λύκοι και τα υπόλοιπα είναι τα αρνάκια. Οι λύκοι τρέχουν και όποιο αρνάκι πιάσουν πρέπει να μείνει στο χώρο κινώντας μόνο τους ώμους του. Για να μπορεί και πάλι να τρέχει πρέπει από τα υπόλοιπα αρνάκια, κάποιο να του κάνει μασσαζ και να το ελευθερώσει με αυτό το τρόπο. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LEARNING WHILE PLAYING !!!

https://planningplaytime.com/ DISCLOSURE POLICY Planning Playtime is a personal blog written and edited by Amy Nielson, the blog owner...