20 Αυγ 2015

"Τα τρία μικρά λυκάκια"

Σχέδιο Μαθήματος

                                                   "Τα τρία μικρά λυκάκια"

Ηλικία Παιδιών: 3-4
Αριθμός Παιδιών: 27

Χρόνος Διδασκαλίας: 35΄

Διδακτικοί Στόχοι

Τα παιδιά να:
·        Aνακαλέσουν από τη μνήμη τους, στοιχεία από την ακρόαση του παραμυθιού.
·        Mπορέσουν να σειροθετούν την εξέλιξη της ιστορίας.
·        Mπορέσουν να αφηγηθούν την ιστορία.
·        Yποδυθούν ρόλους αλλάζοντας τον τόνο της φωνής τους και χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο του παραμυθιού.


Αφόρμηση
Η νηπιαγωγός αφηγείται το παραμύθι στα παιδιά δείχνοντας παράλληλα μια σειρά από εικόνες που βρίσκονται πάνω σε χαρτόνια.  Όταν η αφήγηση φτάνει στο σημείο που ο Ρούνι-Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι φυσάει δυνατά για να πέσουν τα σπιτάκια, τότε η νηπιαγωγός δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν το φύσημα "Φουουουου".  Ακόμη, όταν περάσει στη σκηνή όπου ο Ρούνι ανατινάσσει το σπιτάκι, τότε πάλι δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να παράξουν τον ήχο της έκρηξης "Μπαμ-μπουμ μπαμ-μπουμ".

Δραστηριότητες

1.     Η νηπιαγωγός χωρίζει τα παιδιά στις ομάδες τους.  Στα τραπεζάκια τους, τοποθετεί τέσσερις εικόνες του παραμυθιού. Οι δύο παρουσιάζουν φάσεις που τα λυκάκια κτίζουν το σπίτι και άλλες δύο όταν ο Ρούνι το γουρούνι τα καταστρέφει.  Τα παιδιά πρέπει να σειροθετήσουν τις εικόνες:  κτίζω-καταστρέφω κτίζω-καταστρέφω όπως τις θυμούνται από το παραμύθι.  Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ανακαλύψουν και τις τέσσερις εικόνες που λείπουν, δηλ. τις άλλες δύο φάσεις που κτίζουν και τη μία που ο Ρούνι καταστρέφει, αλλά και την άλλη που γίνονται φίλοι.

2.     Όταν η σειροθέτηση τελειώσει, τα παιδιά επεξεργάζονται στην ομάδα τους την αφήγηση.  Έπειτα, τα παιδιά της ομάδας δείχνουν τις εικόνες που είχαν στους υπόλοιπους κι ένα παιδί από την ομάδα τους αφηγείται την ιστορία, δίνοντας έμφαση στις εικόνες που λείπουν.

3.     Τα παιδιά επανέρχονται και κάθονται στον κύκλο. Η νηπιαγωγός κρατάει τις εικόνες του παραμυθιού στα χέρια της. Το παιχνίδι που θα ακολουθήσει έχει ως εξής: Η νηπιαγωγός επιλέγει μια εικόνα από το παραμύθι δείχνοντας την στα παιδιά. Μετά επιλέγει ένα παιδί να την περιγράψει και στη συνέχεια να την τοποθετήσει πάνω στο φανελογράφο.  Ακολούθως, δείχνει άλλη εικόνα κι ένα άλλο παιδί την περιγράφει και την τοποθετεί στο φανελογράφο. Αυτή τη φορά όμως και για όλες τις υπόλοιπες εικόνες, το παιδί πρέπει να λάβει υπόψη του τη σειρά που θα τοποθετήσει τις εικόνες σύμφωνα με το παραμύθι. Συγκεκριμένα, θα αποφασίσει αν θα την τοποθετήσει πριν, μετά ή ενδιάμεσα των άλλων εικόνων που βρίσκονται στο φανελογράφο. Η διεργασία αυτή, επαναλαμβάνεται και στις υπόλοιπες εικόνες μέχρι η ιστορία να ολοκληρωθεί με τη σωστή σειρά πάνω στο φανελογράφο.

Κλείσιμο

Τα παιδιά υποδύονται ρόλους του παραμυθιού αλλάζοντας τη φωνή τους, φορώντας κάποιο πρόσθετο ρούχο και μιμούμενοι τις κινήσεις των ηρώων του παραμυθιού.  Όλα τα παιδιά εκτός ενός υποδύονται τα λυκάκια που κτίζουν τα σπίτια τους. Ένα παιδί υποδύεται το γουρούνι που τους επιτίθεται.  Μπορεί βέβαια να υπάρξει επιθυμία από τα παιδιά να υπάρξουν και περισσότερα γουρούνια.  Για πιο παραστατική δραματοποίηση, μπορούμε εκτός από τις φωνές των παιδιών να προσθέσουμε και ήχους μουσικών οργάνων που θα παράγουν τα παιδιά.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LEARNING WHILE PLAYING !!!

https://planningplaytime.com/ DISCLOSURE POLICY Planning Playtime is a personal blog written and edited by Amy Nielson, the blog owner...