26 Νοε 2017

EAThink -Σχέδια Εργασίας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

eathink_logoΤο «EAThink2015 – eat local, think global» είναι ένα έργο που εστιάζεται σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2 της Αφρικής και το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Το έργο έχει στόχο να κινητοποιήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς για να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να εμπλακούν ενεργά για αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που παρατηρούνται, με ιδιαίτερη έμφαση στην επισιτιστική ασφάλεια, στην ασφαλή παραγωγή και διανομή τροφίμων και στη γεωργία μικροκαλλιεργειών.

http://eathink2015.org/el/about/Έχω εντοπίσει πρόσφατα, μια σελίδα με αρκετά σχέδια μαθήματος με όλα τα απαραίτητα φύλλα εργασίας που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Πρόκειται για τη σελίδα Eathink2015 στη διεύθυνση http://eathink2015.org/el/Το έργο “Eathink2015 – eat local, think global» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που στόχο έχει να ενισχύσει και να αναπτύξει την κριτική σκέψη των μαθητών για να εμπλέκονται ενεργά στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων που παρατηρούνται, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή και αειφόρο παραγωγή τροφίμων και στη γεωργία μικροκαλλιεργειών. Κάτω από το σύνδεσμο Διδακτικές Ενότητες μπορείτε να βρείτε αξιόλογο υλικό για θέματα όπως τα βιολογικά τρόφιμα, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, οικολογικό αποτύπωμα, ερημοποίηση και αρκετά άλλα για να χρησιμοποιήσετε μαζί με τους μαθητές σας. Εγώ τα έχω εφαρμόσει με μαθητές Στ΄ Δημοτικού κάτω από την ομπρέλα της θεματικής Ενότητας «Παραγωγή και Κατανάλωση». Ήταν ιδιαίτερα βολικό το γεγονός ότι τα σχέδια μαθήματος συνοδεύονταν με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας και άλλο οπτικοακουστικό υλικό, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την προετοιμασία που απαιτούσε το μάθημα από πλευράς του εκπαιδευτικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μαθαίνω τις γωνιές του Νηπιαγωγείου...παίζοντας

http://nipiablog.blogspot.com/2018/09/blog-post_17.html