25 Ιουλ 2016

Γιατί είναι σημαντική η διδασκαλία Φ.Ε. στα Νήπια;

http://slideplayer.gr/slide/4869339/


ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ , Παπαδημητρίου Άρτεμις Σχολική Σύμβουλος Π.Α 11 ης Περιφέρειας Φεβρουάριος- Μάρτιος 2015.


Γιατί είναι σημαντική η ενασχόληση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τις Φυσικές Επιστήμες; Θεωρείται αναγκαία, γιατί τα μικρά παιδιά φαίνεται να διαμορφώνουν από πολύ νωρίς τις πρώτες ιδέες και ερμηνείες για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου και είναι, επομένως, σε θέση να προσεγγίσουν σχετικά ζητήματα σε ένα πρώτο επίπεδο (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΥΠΑΙΘΠΑ/ΙΕΠ, 2011) Αξιοποιεί την εγγενή τους περιέργεια και το εσωτερικό τους κίνητρο για μάθηση και διερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει, οδηγώντας σταδιακά στην καλλιέργεια του επιστημονικού εγγραμματισμού* στις τάξεις του νηπιαγωγείου (Worth, 2010), ώστε να μπορούν να διερευνούν συστηματικά και να κατανοούν: βασικές λειτουργίες, να επιλύουν προβλήματα, να διαμορφώνουν κριτική στάση, να παίρνουν αποφάσεις που υποστηρίζουν την ανάδειξη της αλληλεξάρτησης επιστήμης - τεχνολογίας – κοινωνίας. συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη, στην οργάνωση των εμπειριών με συστηματικό τρόπο και στη συνειδητοποίηση ότι η επιστήμη αποτελεί πολιτισμικό προϊόν σε διαρκή εξέλιξη (ΥΠΑΙΘΠΑ/ΙΕΠ, 2011). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LEARNING WHILE PLAYING !!!

https://planningplaytime.com/ DISCLOSURE POLICY Planning Playtime is a personal blog written and edited by Amy Nielson, the blog owner...