20 Αυγ 2015

Θέμα: Παραμύθι « Τι κι αν είμαι ασβός?»


                        Θέμα: Παραμύθι « Τι κι αν είμαι ασβός?»
Διάρκεια: 30΄
Οργάνωση τάξης: Συγκεντρωτική
Μέσα υλικά:
   Παραμύθι « Τι κι αν είμαι ασβός?»
   Χαρτόνι
   Γράμμα


Στόχοι: Τα παιδιά να
   Βιώσουν συναισθήματα θυμού, λύπης και χαράς
   Κατανοήσουν πόσος ωραία είναι να έχουμε φίλους
   Προτείνουν λύσεις στο πρόβλημα του ασβού
   Κάνουν υποθέσεις τις οποίες να μπορούν μετέπειτα να επιβεβαιώσουν ή να απορρίπτουν

Αφόρμηση
Η νηπιαγωγός λεει στα παιδιά να τραγουδήσουν το τραγούδι «το γουρουνάκι». Ενώ το τραγουδούν κτυπά κάποιος την πόρτα και έρχεται ένα γράμμα για τα παιδιά της τάξης από τον ασβό. Η νηπιαγωγός διαβάζει το γράμμα στα παιδιά.

Δραστηριότητα 1η:
Αφού διαβάσει το γράμμα η νηπιαγωγός, βλέπει τις δήθεν φωτογραφίες και λεει στα παιδιά ότι κατάλαβε από τις φωτογραφίες τι σκαρφίστηκε ο ασβός για να κάνει φίλους και ρωτά τα παιδιά αν μπορούν να υποθέσουν τι έκανε ο ασβός. Οι υποθέσεις καταγράφονται σε χαρτόνι

Δραστηριότητα 2η:
Η νηπιαγωγός διαβάζει την ιστορία του ασβού στα παιδιά, δείχνοντας μια μια τις εικόνες και τοποθετώντας τις στο φανελλογράφο

Δραστηριότητα 3η
Ελέγχονται οι υποθέσεις των παιδιών κατά πόσο ήταν ή όχι

Δραστηριότητα 4η:
Η νηπιαγωγός επεξεργάζεται το παραμύθι με διάφορες ερωτήσεις για να κατανοήσουν τα παιδιά ότι αυτό που έκαναν τα ζώα της ιστορίας προς τον Ανέστη δεν ήταν σωστό, ούτε και η μέθοδος η οποία εφάρμοσε ο Ανέστης θα μπορούσε να του εξασφαλίσει φίλους. Οι ερωτήσεις που θα γίνονται είναι:
   Πιστεύεται ότι αυτό που έκαναν τα ζώα προς τον Ανέστη ήταν σωστό?
   Γιατί ο Ανέστης άρχισε να μεταμφιέζεται σε άλλο ζώο?
   Εσείς πως νιώθετε όταν κανείς δεν σας κάνει παρέα?
   Πως νιώθετε όταν είσαστε μαζί με τους φίλους σας?

Δραστηριότητα 5η:
Τα παιδιά γίνονται ζευγάρια και κάθονται στο πάτωμα. Η νηπιαγωγός τους λεει να λένε ο ένας στον άλλο θυμωμένη «Δεν σε θέλω για φίλο μου, μετά λυπημένα «Κανείς δεν παίζει μου» και τέλος χαρούμενα «Χαίρομαι που είσαι φίλος μου». Τα παιδιά έπειτα γυρίζουν στις καρεκλίτσες τους και η νηπιαγωγός τους ρωτά πότε ένιωθαν πιο ωραία?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LEARNING WHILE PLAYING !!!

https://planningplaytime.com/ DISCLOSURE POLICY Planning Playtime is a personal blog written and edited by Amy Nielson, the blog owner...