22 Ιουν 2017

. Βιβλίο, βιβλιαράκι μου, βιβλιοπαραμυθάκι μου

https://www.slideshare.net/ElKan3/32-62588260
Βιβλίο,
βιβλιαράκι μου,
βιβλιοπαραμυθάκι
μου
32ο Νηπιαγωγείο
Ηρακλείου
Σχ. Έτος: 2015-2016
Εκπαιδευτικός:
Κανάρη Ελένη

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος 

• Η δημιουργία φιλαναγνωστικής συνείδησης • Η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης του παιδιού με το βιβλίο • Η απόκτηση μιας πνευματικής- αισθητικής αυτονομίας και αυτόβουλης ανάγνωσης.
4. Στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος  Καλλιέργεια αφηγηματικής ικανότητας των μαθητών και αναδιήγησης ιστοριών, συναισθημάτων ή καταστάσεων  Παρουσίαση αγαπημένου τους βιβλίου και υποστήριξη της επιλογή τους μέσω επιχειρηματολογίας ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενδοσχολική Βία: "ΚΑΤΑΔΙΔΩ - ΑΝΑΦΕΡΩ" (tattling - reporting)

http://pythagoreionip.blogspot.gr/2015/03/antibullying.html ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ: ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΕΛΣΟ (Antibullying) - ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ...