27 Φεβ 2017

Gravity | The Dr. Binocs Show | Learn Videos For Kids

Have you ever wondered why do objects fall down when they're dropped? Or why do we ultimately go down after we jump? Join Dr. Binocs as he Zooms In on the concept of gravity which is an invisible force that pulls you back to the Earth's surface. 


https://www.youtube.com/watch?v=suQDwZcnJdg

Αποτέλεσμα εικόνας για Gravity | The Dr. Binocs Show | Learn Videos For Kids

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενδοσχολική Βία: "ΚΑΤΑΔΙΔΩ - ΑΝΑΦΕΡΩ" (tattling - reporting)

http://pythagoreionip.blogspot.gr/2015/03/antibullying.html ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ: ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΕΛΣΟ (Antibullying) - ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ...