2 Αυγ 2016

Teacher's corner

http://europa.eu/teachers-corner/content/homepage_en

Teachers' Corner

Looking for teaching resources about the European Union?

Then you've come to the right place! Teachers' Corner contains all kinds of material for different age groups. Whether you want to teach your pupils about what the EU does, how it began and how it works or to debate EU policies in greater detail, you'll find plenty of inspiration here.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενδοσχολική Βία: "ΚΑΤΑΔΙΔΩ - ΑΝΑΦΕΡΩ" (tattling - reporting)

http://pythagoreionip.blogspot.gr/2015/03/antibullying.html ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ: ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΕΛΣΟ (Antibullying) - ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ...