13 Αυγ 2016

EdmodoCon will help you collaborate with other teachers

https://edmodocon.com/
                                                               EdmodoCon is a live online global event where educators from around the world connect with each other to share how they’re using Edmodo and other digital tools to personalize learning. The educational professional development event of the year, EdmodoCon will help you collaborate with other teachers, discover valuable new resources, and inspire you to harness the power of edtech in your classroom.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ενδοσχολική Βία: "ΚΑΤΑΔΙΔΩ - ΑΝΑΦΕΡΩ" (tattling - reporting)

http://pythagoreionip.blogspot.gr/2015/03/antibullying.html ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ: ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΕΛΣΟ (Antibullying) - ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ...